Udruga Aduro projekti predstavlja pokretačku snagu društvenih promjena, posvećena razvoju zajednice kroz raznolike projekte i inicijative. Naši ciljevi obuhvaćaju poticanje suradnje između gospodarskog, vladinog i nevladinog sektora, stvaranje civilnog društva te podršku socijalnoj inkluziji i poštivanju ljudskih prava bez obzira na osobne karakteristike pojedinca.

Svojim djelovanjem na demokratskoj političkoj kulturi, gospodarstvu, kulturi i umjetnosti, ljudskim pravima, međunarodnoj suradnji te obrazovanju i znanosti, nastojimo oblikovati pozitivne društvene trendove. Edukacija za demokratsko građanstvo, poticanje socijalnog poduzetništva te očuvanje kulturne baštine samo su neki od načina kojima ostvarujemo naše ciljeve.

 

Aduro projekti do sada iza sebe imaju dva uspješno provedena projekta iz poziva „Zaželi“ –„ Aduro žena“ (faza II.) te „Aduro žena 2“ (faza III.) gdje smo kroz iste kumulativno zaposlili ukupno 50 žena – pripadnica ciljanih skupina, a koje su pružale usluge potpore i podrške za preko 300 krajnjih korisnika sa područja grada Knina, te općina Biskupije, Civljana i Kijeva. Kroz projekt u Fazi II. omogućeno je stjecanje dodatnih kvalifikacija kroz programe obrazovanja.

Aduro je kroz projekte Europskog Socijalnog fonda doprinjeo razvoju i boljitku lokalnih zajednica, ali i smanjenju socijalne isključenosti svih ranjivih skupina sa gore navedenih područja. Uspješnim završetkom, kao i provedbama dosadašnjih projekata, Aduro posjeduje dostatno znanje, iskustvo te sve potrebne kapacitete kako bi i poziv „Zaželi – prevencija instituconalizacije“ učinio održivim i izvedivim za cjelokupno područje na kojem djeluje, a na kojem su potrebe, ali i broj ranjivih skupina iznimno velik.