Partner udruga H projekti otvorili javni poziv za uključivanje u projekt “Humanost u domu”
Udruga H projekti objavila je javni poziv za uključenje korisnika u njihov projekt "Humanost u domu", u kojem udruga Aduro projekti sudjeluje kao partner. S ponosom podržavamo našeg partnera i s radošću dijelimo vijest o otvaranju javnog poziva i na našim internetskim stranicama. Više detalja o ovom pozivu možete pronaći u nastavku.

Trajanje otvorenog javnog poziva: 12.03.2024. - 01.03.2027.
Iznos projekta: 1.237.500,00 eura
Kodni broj Ugovora: SF.3.4.11.01.0543

Cilj projekta:

 • Pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osoba s invaliditetom koji žive na području grada Knina na razdoblje od najduže 33 mjeseca.

TKO SE MOŽE PRIJAVITI?

Osobe starije od 65 godina čiji mjesečni prihodi:

 • Za samačka kućanstva ne prelaze iznos od 120% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu prijave.
 • Za dvočlana kućanstva ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu prijave.
 • Za višečlana kućanstva ne prelaze iznos od 300% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu prijave.
 • te koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluge pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja te osobne asistencije koju pruža osobni asistent.

Odrasle osobe s invaliditetom (osobe koje imaju 18 ili više godina):

 • koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva,
 • koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja,
 • koje istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluge pomoći u kući, korištenje boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent,
 • čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

Usluge potpore i podrške kroz projekt obuhvaćaju:

 • organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, nabavi hrane i dr.)
 • obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.)
 • održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.)
 • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Prijavni proces:

 • Pregledajte uvjete. Provjerite jesu li vaši mjesečni prihodi u skladu s propisanim uvjetima.
 • Prijavite se. Priložite potrebne dokumente (potvrda o primanjima od Porezne uprave, preslik osobne iskaznice ili dokumenta slične vrijednosti).
 • Potvrdite sudjelovanje. Popunite prijavnicu koju možete dobiti u udruzi H projekti.

Prijavna dokumentacija:

 1. Potvrda o primanjima od Porezne uprave za sve članove kućanstva
 2. Preslik osobne iskaznice, ili putovnice, ili dokument slične vrijednosti
 3. Izjava o broju članova kućanstva  (formular se dobije u udruzi H projekti)
 4. Prijavnica za uključivanje u projekt  (formular se dobije u udruzi H projekti)

Pitanja i podrška:
Nazovite udrugu H projekti: +385 99 8 50 50 95
Posjetite H projekti na adresi: Fausta Vrančića 9, Knin (09:00 - 13:00 h)

Projekt je financiran u okviru ESF+ Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.“ Nositelj projekta je udruga H projekti, uz partnerstvo Grada Knina i udruge Aduro projekti.
Projekt je financiran bespovratnim sredstvima i to iz Državnog proračuna Republike Hrvatske u 15%-tnom iznosu te iz Europskog socijalnog fonda plus u 85%-tnom iznosu.