Javni poziv za iskaz interesa za uključivanje u projekt “Aduro skrb”

Dragi sugrađani,

S radošću vas želimo informirati o otvorenom javnom pozivu za uključivanje u projekt "Aduro skrb". Projekt se provodi s ciljem pružanja podrške starijim osobama i osobama s invaliditetom na području grada Knina te općina Biskupija, Civljane i Kijevo. Projekt je financiran u okviru ESF+ Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.“ Nositelj projekta je udruga Aduro projekti, uz partnerstvo Grada Knina i udruge H projekti.

Trajanje otvorenog javnog poziva: 10.01.2024. - 31.10.2026.
Iznos projekta: 1.237.500,00 eura
Kodni broj Ugovora: SF.3.4.11.01.0032

Cilj projekta:

 • Pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osoba s invaliditetom koji žive na području grada Knina te općina Biskupija, Civljane i Kijevo na razdoblje od najviše 33 mjeseca.

Prijavni proces:

 1. Pregledajte uvjete. Provjerite jesu li vaši mjesečni prihodi u skladu s propisanim uvjetima.
 2. Prijavite se. Priložite potrebne dokumente (potvrda o primanjima od Porezne uprave, preslik osobne iskaznice ili dokumenta slične vrijednosti).
 3. Potvrdite sudjelovanje. Popunite prijavnicu koju možete dobiti u udruzi Aduro projekti.

PRUŽAMO USLUGE POTPORE:

 1. organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, nabavi hrane i dr.)
 2. obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.)
 3. održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.)
 4. zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

TKO SE MOŽE PRIJAVITI?

Osobe starije od 65 godina čiji mjesečni prihodi:

 • Za samačka kućanstva ne prelaze iznos od 120% prosječne starosne mirovine mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu prijave.
 • Za dvočlana kućanstva ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu prijave.
 • Za višečlana kućanstva ne prelaze iznos od 300% prosječne starosne mirovine mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu prijave.
 • te koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluge pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja te osobne asistencije koju pruža osobni asistent.

Odrasle osobe s invaliditetom (osobe koje imaju 18 ili više godina)

 • koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva,
 • koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima ovještačenju i metodologijama vještačenja,
 • koje istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluge pomoći u kući, korištenje boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent,
 • čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

PRIJAVNA DOKUMENTACIJA:

 1. Potvrda o primanjima od Porezne uprave za sve članove kućanstva
 2. Preslik osobne iskaznice, ili putovnice, ili dokument slične vrijednosti
 3. Izjava o broju članova kućanstva  (formular se dobije u udruzi)
 4. Prijavnica za uključivanje u projekt  (formular se dobije u udruzi)

Prijavite se danas i postanite dio projekta "Aduro skrb"

Pitanja i podrška:

 • Nazovite: +385 97 641 649 5
 • Posjetite nas: Sinjska ulica 10, Knin (09:00 - 13:00 h)

 Projekt je financiran sredstvima iz Državnog proračuna RH iz sredstava Europske unije i Europskog socijalnog fonda plus u 85%-tnom iznosu te sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske za nacionalno sufinanciranje u 15%-tnom iznosu.